Plini el Jove

 

Selecció de textos a: “Antología de textos latinos

Anuncis

Quintilià

Plini el Vell

Nepot

Vida i època

Obres

Selecció de textos a: “Antología de textos latinos

Sal·lusti

Obres:

Selecció de textos a: “Antología de textos latinos

Cèsar

Obra

Selecció de textos a: “Antología de textos latinos

 

Vídeo “El imperio romano: Julio César”. Canal Historia (sèrie de 13 episodis)

Marc Anneu Lucà