Plini el Jove

 

Selecció de textos a: “Antología de textos latinos

Anuncis

Petroni

Obra

Selecció de textos a: “Antología de textos latinos”

Dues pel·lícules inspirades en el Satiricó de Petroni:

  • Federico Fellini (no disponible)
  • Jean Luigi Polidoro

 

Nepot

Vida i època

Obres

Selecció de textos a: “Antología de textos latinos

Comerç a Roma: botigues i mercats

Vídeo amb la recreació infogràfica d’una taberna romana

La família romana

La família

Pater familias

El naixement i la infància

Jocs infantils i joguines

L’adolescència

La dona romana

El matrimoni

  • El matrimoni (Labyrinthus): El matrimoni segons el dret romà -Les noces – El pater familias -La mater familias o matrona -Matrimoni i amor
  • El matrimonio (Palladium)
  • Vídeo “El matrimonio en el derecho romano”

Vida quotidiana

Presentació: “La familia y la vida cotidiana”

Enginyeria romana a rtve.es

Una sèrie molt interessant sobre enginyeria romana:

Ingeniería romana es una serie documental sobre las prodigiosas obras que se construyeron en las ciudades del Imperio romano. El acueducto de Nimes, el teatro de Cartagena o los magníficos monumentos de Roma son algunas de las infraestructuras que permiten comprender los desafíos a los que se enfrentaron los ingenieros romanos.”ingeniería romana

Clicant sobre la imatge accedim a la web de rtve.es. on podem veure algun episodi sencer i els altres parcialment. Alguna versió sencera es pot trobar també a youtube:

 

Barcino PS versus Regia Matritensis

Una curiositat: Barcino PS i Regia Matritensis, dos comptes de Twitter que es dediquen a seguir el dia a dia del FC Barcelona i del Reial Madrid en llatí, respectivament. Els comptes no són oficials dels clubs, sinó que són fruit de grups d’amics que es mantenen en l’anonimat.