2n Batx.

Lectures cursos 2019-2020 i 2020-2021

Normativa:

PAU – Selectivitat 2019

 1. Estructura de l’examen
 2. Criteris general d’avaluació
 3. Posa’t a prova (tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU*, per incentivar l’estudi i l’autoavaluació)
 4. Informació addicional de la matèria: orientacions per a l’examen de llatí 2018.  –  [PDF]: en aquest document trobareu la concreció del currículum, amb continguts gramaticals, temes de cultura (patrimoni i  literatura), lectures obligatòries i llatinismes.
 5. Exàmens selectivitat anys anteriors a Catalunya

Labyrinthus et dóna un cop de mà per a les PAU

BLOC 1: La llengua llatina

 1. Característiques d’una llengua flexiva. Nocions bàsiques de fonètica i de prosòdia.
 2. Morfosintaxi nominal. Flexió del nom substantiu i del nom adjectiu. Valor sintàctic bàsic dels casos. Reconeixement de formes considerades irregulars que apareixen amb un elevat índex de freqüència.
 3. Morfosintaxi pronominal. Els pronoms anafòrics, demostratius, indefinits, interrogatius, personals, possessius i relatius.
 4. Morfosintaxi verbal. Formes personals actives i passives que presenten un índex elevat de freqüència (present i pretèrits perfet, imperfet i plusquamperfet d’indicatiu i de subjuntiu); formes no personals actives i passives (participis de present i de passat; infinitius de present i de passat); formes considerades irregulars que apareixen amb un elevat índex de freqüència. Construccions de participi i d’infinitiu.
 5. Sintaxi de l’oració simple.
 6. Sintaxi de l’oració complexa. Coordinació. Subordinació d’aparició més freqüent en llatí. Oracions de relatiu. Construccions introduïdes per les conjuncions CVM (temporals i temporals-causals), VT (completives, finals, consecutives) / NE (completives i finals) i VT NON (consecutives).
 7. Preposicions i conjuncions més habituals

BLOC 2: Els textos llatins i la seva interpretació

 1. Traducció de textos originals en prosa de qualsevol època de la llatinitat, excepció feta dels que presenten formes amb dificultats foneticomorfològiques que poden dificultarne la comprensió.
 2. Anàlisi morfosintàctica dels elements que conformen el textos llatins.
 3. Ús del diccionari de llatí

BLOC 3: El lèxic llatí

 1. Expressions llatines dels registres estàndard i culte del català. Vegeu l’annex 1 de les “Orientacions per a l’examen de llatí”  i “Aurea Dicta

BLOC 4: Roma i la pervivència de la cultura clàssica.

En aquestes dues webs trobareu tots els temes de les PAU molt ben estructurats i desenvolupats

Altres entrades en aquest mateix blog de Cultura Clàssica sobre aspectes concrets del temari de Selectivitat, però no pensades específicament per les PAU:

 1. Civilització romana.

  1. Urbanisme (disseny, fundació i traçat de les ciutats, muralles) i obres públiques (Llatí 1 ed. Casals pàgs 269–271)
   1. (aqüeductes, ponts i vies). (Llatí 1 ed. Casals pàgs 246-249, 276-277)
  2. L’habitatge (domus, uillae i insulae).(Llatí 1 ed. Casals pàgs 198-203) El temps d’oci. Forma i funció dels edificis (teatre, amfiteatre, circ i termes) i activitats que s’hi desenvolupaven. (Llatí 1 ed. Casals pàgs 272–285)
  3. Els temples. (Llatí 1 ed. Casals pàg 271)
 2. Patrimoni arqueològic: monuments romans que cal conèixer. Els romans a Hispània (Llatí 1 ed. Casals pàgs 321–333)

  1. La presència romana a Catalunya: Barcino, Emporiae, Ilerda, Tarraco.
  2. La presència romana a la resta d’Hispània. Emerita Augusta.
 3. Literatura. Principals gèneres i autors llatins.
  1. Poesia dramàtica: Plaute i Terenci. (Llatí 2 ed. Casals pàgs 204-213)
  2. Poesia èpica: Virgili. (Llatí 2 ed. Casals pàgs 224-230) i Les Metamorfosis d’Ovidi, un poema epicodidàctic. (Llatí 2 ed. Casals pàgs 315)
  3. Poesia lírica: Horaci. (Llatí 2 ed. Casals pàgs 260-264)
  4. oesia elegíaca: Ovidi. (Llatí 2 ed. Casals pàgs 268-270)
  5. Prosa historiogràfica: Tit Livi. (Llatí 2 ed. Casals pàgs 294-295)
  6. Oratòria: Ciceró. (Llatí 2 ed. Casals pàgs 241-247)
 4. Els estudiants hauran de llegir l’obra de Terenci Adelphoe /Els germans (obra completa) i una selecció de les Metamorfosis, d’Ovidi (veure “Orientacions – Lectures cursos 2017-18 i 2018-19- …”
  1. Terenci: “Els germans” (obra completa)
  2. Ovidi: Metamorfosis (selecció)
   1. Tema de l’obra (1, 1-4).
   2. Del Caos al Cosmos (1, 5-88).
   3. Les quatre edats de la humanitat (1, 89-150).
   4. Deucalió i Pirra (1, 313-415).
   5. Metamorfosi de Dafne (1, 452-567).
   6. Tirèsias (3, 316-340).
   7. Narcís (3, 341-510).
   8. Píram i Tisbe (4, 53-166).
   9. Hermafrodit (4, 285-388).
   10. Perseu i Andròmeda (4, 663-789). 1
   11. Filèmon i Baucis (8, 611-724).
   12. Orfeu i Euridice (10, 1-77).
   13. Midas (11, 85-194).
   14. Ulisses i Circe (14, 223-319)

 

lectures PAU 19-20 i 20-21

ANNEX 1. LLISTA DE LOCUCIONS I CITACIONS LLATINES 1

(A Labyrinthus trobareu l’explicació de cada locució i expressió, i també activitats). També a

 • Expressions d’origen morfològic divers que s’han adaptat a l’ortografia catalana i s’usen com a sintagmes nominals en diferents àmbits.

[Un] accèssit – [Una] addenda – [Un] àlies / alias – [Un] alter ego – [Un] esnob – [Un] ex-libris – [Un] lapsus – [Un] maremàgnum – [L’] ínterim – [Un] memoràndum – [Un] plus – [Una] postdata – [El] quid – [El] quòrum – [Un] rictus – [El] súmmum – [La] vis còmica – [Un] ultimàtum

 • Expressions d’origen morfològic divers que no s’han adaptat a l’ortografia catalana i s’usen en àmbits diferents com a sintagmes nominals en la forma llatina.

[Un] casus belli – [Una] conditio sine qua non – [Un] modus operandi – [Un] modus vivendi – [L’]opera prima – [Un] primus inter pares – [Un] quid pro quo – [Una] rara avis – [L’]statu quo – [La] vox populi

 • Expressions d’àmbit general amb sentit adverbial temporal.

A posteriori – A priori – Ab illo tempore – a. m. (ante meridiem) – In articulo mortis – In extremis – In fraganti (d’in flagranti) – Ipso facto – p. m. (post meridiem) – Sine die

 • Expressions d’àmbit general amb sentit adverbial modal.

Ad hoc – Ad nauseam – Bis – Ex aequo – In albis – In crescendo – In extenso – In mente – Lato sensu – Motu proprio – Sic – Stricto sensu – Volens nolens

 • Expressions usades principalment en l’àmbit jurídic.

De facto – De iure – Dura lex, sed lex – Ignorantia legis non excusat – In dubio pro reo – Pacta sunt servanda – Patria potestas – Persona non grata – Sub iudice –

A efectes de tipografia, a la PAU tots els llatinismes, tant si s’han adaptat a l’ortografia catalana com si no, apareixeran en lletra cursiva; així, doncs, hi figuraran accèssit, vis
còmica, rigor mortis, prorata, cum laude, etc.

 • Expressions usades principalment en l’àmbit mèdic.

Coitus interruptus- Placebo – Delirium tremens – Rigor mortis – In vitro – In vivo –

 • Expressions usades principalment en els àmbits socioeconòmic i polític.

Curriculum vitae – Dèficit – Per capita – Prorrata / prorrateig [pro rata parte] – Ràtio – Referèndum – Superàvit

 • Expressions d’origen cristià que s’usen en àmbits generals.

Inri – Mea culpa – Peccata minuta – Per saecula saeculorum – Rèquiem – RIP (requiescat in pace) – Vrbi et orbi

 • Expressions referides generalment a l’àmbit universitari

Cum laude – Honoris causa

 • Expressions usades per referir-se a tòpics literaris

Aurea mediocritas – Beatus ille

 • Aforismes i expressions proverbials

Ad Kalendas GraecasAlea iacta estAudaces fortuna iuvatCum grano salisDe gustibus non disputandumErrare humanum estFacta, non uerbaIntelligenti paucaMens sana in corpore sanoNihil noui sub soleNon plus ultraVeni, uidi, uiciVerba uolant, scripta manent

 • Altres expressions d’ús general

Cf. (confer)Etcèterai. e. (id est)IdemIn situInter nosPer sePost scriptumSui generisViceversa – Vid. / V. (vide)

 

ANNEX 2. RELACIÓ DELS MONUMENTS ROMANS DE CATALUNYA I D’HISPÀNIA QUE CAL CONÈIXER.

Els pertanyents a les ciutats i territoris de Barcino, Emporiae, Ilerda, Tarraco i Emerita Augusta.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: