4t ESO

Lectures i activitats recomanades d’estiu (pels que faran Llatí a 1r de Batx): més que lectures concretes d’autors que després es tractaran a classe, us recomanem assentar coneixements generals sobre la història de Roma, cultura, literatura, que correspondrien al temari de 4t d’ESO. És especialment important si no s’ha fet Llatí a 4t d’ESO

CURS 2019-2020

Material didàctic

 • Llibre de text: Llatí 4t ESO, ed. Casals, Martí Duran

9788421848203_04_l

ltati4t-casals

Continguts – Programació

Introducció:

Unitat 1: ARACNE

 1. Lingua – Morfologia  i sintaxi
  1. Com es llegeix el llatí?  Exercicis 1 – 2 (edició antiga)

   1. Tipus d’escritures: ideogrames sil·labaris (Lineal B)cuneiforme grecciríl·licllatí – (Ampliació a Omniglot)
   2. L’alfabet i la pronúncia del llatí: Hespèria LatinaLabyrinthus
   3. La escritura en Roma. Abecedario, pronunciación y acentuación (Palladium)
   4. De initiis typhonis Irma (Nuntii Latini – Areena)
  2. Morfologia del substantiu: gènere-nombre, cas, declinacionsExercicis 4-5-8

   1. Morfologia nominal: introducció (Hesperia Latina)
   2. Conceptes bàsics: cas – declinació (Labyrinthus)
   3. Lenguas flexivas – declinación – caso (Palladium)
   4. Activitats hotpotatoes (R. Martínez) casos i funcions: funcions fonamentals sintaxi dels casos
  3. Primera declinació. Exercicis 8 – 9 – 10 – 11 – 12

   1. (Labyrinthus) – Hesperia Latina
   2. Activitats primera declinació (Palladium)
   3. Activitats hotpotatoes. (R. Martínez – Hesperia Latina: Exercici 1 – Exercici 2 – Exercici 3  / Solucionari – )
  4. Present indicatiu verb sum
  5. Verb sum en oracions atributives i predicatives
  6. Morfologia del verb
  7. Present d’indicatiu actiu
  8. Activitats bàsiques de la unitat 1
 2. Lingua – Del llatí al català
  1. La llengua llatina
   1. El llatí: expansió, etapes del llatí, registres del  llatí
  2. L’indoeuropeu.
   1. De l’indoeuropeu al llatí: les llengües del món – les llengües indoeuropees
 3. Lingua – Formació de mots
  1. Mots hereditaris i cultismes. Exercicis 34 – 35 – 36

   1. Mots patrimonials, cultismes i semicultismes, neologismes, canvis fonètics freqüents. (Viquipèdia)
 4. Historia et vita
  1. Història de Roma: la monarquia. Història
   1. Guerra de Troia: IlíadaOdissea Eneida
  2. Els primers anys de vida. El nom dels romans.
   1. La familia (Palladium)El naixement (Labyrinthus)La familia y los hijos (Palladium)Juegos de niños romanos –  El juego en la antigua Roma (Fco Javier Tostado)
   2. Los nombres de los romanos (Almacén de clásicas) / Crea tu propia familia (entretenimiento – Palladium)
  3. Les termes
 5. Ut supra (Activitats i exercicis)
 6. Fabula
  1. Les deesses

Unitat 2: IFIGÈNIA

 Ifigènia. Visió global de la Guerra de Troia: Homer, Ilíada i Odissea

 1. Lingua – Morfologia  i sintaxi
  1. El present d’indicatiu actiu. Exercicis 1-2 (a-b-d-e-f-h-j) 3- 5 (a-b-c-d-e-f-j-k) –
  2. Segona declinació  Exercicis 14-15-16-17-18-19-20-21

   1. 2a declinació: Labyrinthus Hesperia Latina Palladium
   2. Activitats hotpotatoes:  R. Martínez – Hesperia Latina: Exercici 1Exercici 2Exercici 3  / Solucionari
  3. L’ordre dels mots dins de l’oració.
 2. Lingua – Del llatí al català
  1. El llatí, llengua amb història: LabyrinthusPalladium
 3. Lingua – Formació de mots
  1. Els prefixos d’origen llatí
 4. Historia et vita
  1. Història de Roma: la República. Història
   1. Khoot Historia de Roma – La república (professor) – khoot.it (alumne)
  2. L’educació
   1. L’educació (Labyrinthus) – La educación (Palladium) – La educación en Roma (IES Santiago Apóstol) La educación (Tarraconensis)
  3. Aqüeductes
 5. Ut supra (Activitats finals)
 6. Fabula picta

Unitat 3: ORFEU

 1. Lingua – Morfologia  i sintaxi
  1. Els adjectius de la primera classe. Exercicis 1-2-4 (a-c-e-h-i) – 5 (a-b-c-h-j) – 6 (e-f-g) – 9 (Text: La casa romana – Domus Romana)

   1. Adjectius 1a i 2a declinació: Labyrinthus Hesperia Latina
   2. Activitats hotpotatoes: R. MartínezHesperia Latina : IIIIII
  2. L’imperfet d’indicatiu actiu (Exercicis 11-12-14-16 (a-b-c-d-e-h) – 18 (a-d-f-i-m). Text exercici 21: Eneas)

   1. Labyrinthus Hesperia latina
  3. La concordança de l’adjectiu.
 2. Lingua – Del llatí al català
  1. El llatí vulgar
 3. Lingua – Formació de mots
  1. Els radicals llatins
 4. Historia et vita
  1. Magistratures i institucions republicanes
  2. El menjar
  3. Teatres
   1. Espectacles a Roma: amfiteatre, circ, teatre
 5. Ut supra (Activitats finals)
 6. Fabula picta

Unitat 4: ZEUS I EUROPA

El rapte d’Europa – Els amors de Zeus: les metamorfosis. Zeus, pare d’herois i déus

 1. Lingua – Morfologia  i sintaxi
  1. La Tercera declinació (1).  Visió global de la 3a declin: enunciat, desinències, imparisíl·labs – en consonant / parisíl·labs – en vocal i – LabyrinthusHesperia LatinaPalladium
   1. Temes en consonant oclusiva : ex.: 3 / 5 a-b-c-e / 6 a-b-c-e-j-l / 7 c-d-e-f-i
   2. Temes en consonant líquida: ex. 8 / 10 d-e-k-l
   3. Temes en consonant nasal: ex. 11 / 12 a-c-e-f-g / 13 a-c-d-f-g
   4. Temes en consonant sibilant: ex. 15 / 16 / 17 a-c-d-g. Text Polifem (comentari Homer i Ilíada / Odissea)
  2. Les conjuncions de coordinació (fotocòpies català – castellà – llatí)

   1. Text “Els déus grecs i romans”. (visió global panteó olímpic) ex. 19 a-b-c-d-e-f-g-h-i
  3. L’aposició. ex 21 d-e-f / 23 a-c-d-e
 2. Lingua – Del llatí al català
  1. Les llengües romàniques en l’actualitat
 3. Lingua – Formació de mots
  1. Els radicals llatins (2)
 4. Historia et vita
  1. La fi de la república (s. I aC)
  2. El vestit: El vestido (Palladium) – El règim de vida i la cura personal (Hesperia Latina – UB) – La moda romana (Tarraconensis) – El arte del maquillaje en la antigua Roma (Almacén de clásicas) – Coquetería femenina (Almacén de clásicas)
  3. Amfiteatres

   1. Espectacles a Roma: amfiteatre, circ, teatre
 5. Ut supra (Activitats finals)
 6. Fabula picta

Unitat 5: PROMETEU

Prometeu – Antropogonia

 1. Lingua – Morfologia  i sintaxi
  1. La Tercera declinació (2). Labyrinthus – Hesperia Latina – Palladium – 
   1. Temes en vocal. ex 3 a-b-c-d-f-g-h-k-l-n
   2. Temes mixtos. ex. 8 a-b-d-e-g-h-i
   3. Repàs de tots els temes de la 3a. declinació.
  2. El futur imperfet de l’indicatiu actiu
  3. El datiu possessiu
 2. Lingua – Del llatí al català
  1. Les llengües romàniques en l’actualitat (2)
 3. Lingua – Formació de mots
  1. Els sufixos d’origen llatí
 4. Historia et vita
  1. L’Alt Imperi
  2. Els gladiadors
  3. Circs

   1. Espectacles a Roma: amfiteatre, circ, teatre
 5. Ut supra (Activitats finals)
 6. Fabula picta

Unitat 6: TRIPTÒLEM

Triptòlem –

 1. Lingua – Morfologia  i sintaxi
  1. Els adjectius de la segona classe. 
   1. Adjectius de tres terminacions
   2. Adjectius de dues terminacions
   3. Adjectius d’una terminacions
  2. L’infinitiu
  3. El verb possum
  4. Els complements de lloc
 2. Lingua – Del llatí al català
  1. Els primers textos en català
 3. Lingua – Formació de mots
  1. Els llatinismes
 4. Historia et vita
  1. El Baix Imperi
  2. L’exèrcit
  3. Mausoleus: La muerte en la antigua Roma (arquehistoria)Epigrafia llatina: Epitafios latinosEl mundo funerario romano (Tarraconensis)
 5. Ut supra (Activitats finals)
 6. Fabula picta

Unitat 7: LEDA I EL CIGNE

Leda i el cigne –

 1. Lingua – Morfologia  i sintaxi
  1. La quarta declinació 
  2. La cinquena declinació
  3. Les preposicions
  4. Els complements de temps
 2. Lingua – Del llatí al català
  1. L’evolució de les vocals
 3. Lingua – Formació de mots
  1. Els llatinismes (2)
 4. Historia et vita
  1. Les classes socials
  2. La dona i la vida familiar
  3. Arcs de triomf
 5. Ut supra (Activitats finals)
 6. Fabula picta

Unitat 8: HÈRCULES

Hèrcules: Hèracles, d’heroi a déu

 1. Lingua – Morfologia  i sintaxi
  1. Els demostratius
  2. L’adverbi
  3. Els complements de causa, companyia, manera i instrument
 2. Lingua – Del llatí al català
  1. L’evolució de les vocals (2)
 3. Lingua – Formació de mots
  1. Els camps semàntics (1). Els tòpics literaris
 4. Historia et vita
  1. Els romans a Hispània i Catalunya
  2. Les carreteres. les vies romanes (calçades), ponts, aqüeductes, fars
  3. Vil·les
 5. Ut supra (Activitats finals)
 6. Fabula picta

Unitat 9: HERO I LEANDRE

Hero i Leandre

 1. Lingua – Morfologia  i sintaxi
  1. Pronoms personals – possessius – anafòric  – pronoms d’identitat
  2. Imperatiu en present i futur
  3. El predicatiu
 2. Lingua – Del llatí al català
  1. L’evolució de les consonants
 3. Lingua – Formació de mots
  1. Els camps semàntics (1). Ciència i tècnica
 4. Historia et vita
  1. Religió romana
  2. El comerç – La moneda. Botigues i mercats: el comerç
  3. Temples
 5. Ut supra (Activitats finals)
 6. Fabula picta

 

Altres temes exposicions orals


 

LLATÍ 4T ESO – LLIBRE ED. BARCANOVA

 

llatí4teso-barcanova Llibre de text: Llatí 4t ESO, ed. Barcanova, Anna Torrent i Fina Vilanova

Entrades en aquest bloc, amb activitats  i recursos corresponents a cada unitat.

Continguts – Programació

 

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: